Archive

Posts Tagged ‘windows’

Về Memory leak trong MFC/C++ trên Windows

<Bài này viết lâu rồi, trên Live Spaces, nay move qua đây>

Những ai lập trình C có kinh nghiệm chắc hẳn đều thừa nhận rằng việc C/C++ giao hẳn trách nhiệm quản lí bộ nhớ cho người lập trình thực sự là một ưu điểm mạnh mẽ, và cũng chính là khuyết điểm lớn của ngôn ngữ này. Với tư tưởng đó, lập trình viên C++ luôn phải làm một công việc khó chịu và mất nhiều thời gian là phát hiện và loại trừ memory leak trong chương trình. Entry này không trình bày cặn kẽ và chi tiết về memory leak, mà chỉ là ghi lại một số kinh nghiệm của người viết. Hi vọng bài viết sẽ có ích với những người (và chỉ những người) đã có kinh nghiệm làm việc với C++, đã có những hiểu biết cơ bản về memory leak như: tại sao lại có memory leak, tại sao phải tránh memory leak v.v…
Read more…

Advertisements