Archive

Posts Tagged ‘Đi tìm cái tôi đã mất’

Về “Đi tìm cái tôi đã mất” của Nguyễn Khải

03/11/2008 2 comments

Mình được nghe phong phanh về tùy bút chính trị cuối cùng này của cố nhà văn Nguyễn Khải. Dù ít đọc văn của ông nhưng mình cũng đã có đôi chút cảm tình với những truyện ngắn giản dị nhưng đầy tính nhân văn. Thế mà đọc xong tùy bút này, chợt có chút gì hụt hẫng dâng lên…

Read more…

Advertisements