Archive

Archive for the ‘Algorithms’ Category

An CFG for Roman numerals

In one of my assignments for Compiler course at my university, I have to deal with this problem: build an attributed grammar tree in order to recognize Roman numbers, and convert it into Arabic format. Well, it doesn’t seem a simple mission.

Read more…

Advertisements

CG_Thuật toán Quay lơ (Weiler)

Bài tập môn CG của tớ, 2 ngày code cái này thật là… !%^&$#@@#$%&

Những kinh nghiệm rút ra như sau:

1/ Trừ khi bị ép buộc, ko cài những thứ gì liên quan tới con trỏ bằng C++ nữa! Cái cảm giác 1 object nhưng có tới 3-4 con trỏ trong mấy cái list thật là… >”< Cuối cùng thì tớ cứ viết ẩu, new ào ào mà chả thèm delete…. hix… Cảm thấy có lỗi với thầy Phương, thầy Khiết, thầy Thư… nhiều wá… :”>

2/ Tớ đã ngồi cài lại cái hàng đợi bằng dslk đôi. Ngu thế là cùng!

3/ Post lên đây chơi ha!

http://cid-75f5081ae5375f06.skydrive.live.com/self.aspx/Shared%20source%20code/0612578|_Weiler.rar